Notice: Undefined index: adress in /3w/wz.cz/p/pc-solutions/view_article.php on line 26
PC-SOLUTIONS.CZ | ČLÁNEK | Úvod do JavaScriptu


ČLÁNEK

Andrej Niesner
0
2 minuty

Úvod do JavaScriptu

JavaScript je skriptovací jazyk, který se řadí způsobem své kompilace mezi ty webové.  Jedná se o skupinu jazyků, které se dají spustit skrze obyčejný prohlížeč. Jazyk je poměrně jedoduchý, ikdyž se svojí strukturou řadí mezi ty programovací. Každý, kdo kdy vytvořil nějaký web, se musel s JavaScriptem někdy setkat, jelikož JavaScript je nedílnou součástí většiny moderních webů.

 

Kompilace JavaScriptu

Narozdíl od jazyka PHP, JavaScript neběží přes server, takže není závislý na připojení k internetu a lze jej zkompilovat i v případě, že není vývojář připojen k internetu. Ke kompilaci jazyka je zapotřebí pouze vložit do hlavičky HTML dokumentu tag, který připojí k dokumentu JavaScriptový soubor (vložení skriptu mezi tag <HEAD></HEAD> není striktní, jde pouze o přehlednost dokumentu). Připojení takového souboru je velmi jedoduché:

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title></title>
  <script src="js/main.js"></script>
  </head>
  <body>

  </body>
</html>

Vysvětlení: Mezi tagy <head></head> jsme přidali tag <script>, který obsahuje atribut src="js/main.js"; jedná se o relativní cestu k souboru obsahující JavaScript, který chceme vložit do souboru HTML.

Exituje ještě druhý, méně atraktivní způsob vkládání JavaScriptového kódu do HTML souboru, který není doporučován pro větší projekty, jelikož při vkládání více JavaScriptových kódů začíná být v tomto případě v HTML souboru chaos a nepořádek:

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title></title>
  <script>

document.getElementById("vypis").innerHTML = 'Obsah textu...';

  </script>
  </head>
  <body>
<div id="vypis"></div>
  </body>
</html>

Vysvětlení: Tentokrát se do souboru nevložila pouze cesta k souboru, ze kterého se má skript spustit, ale rovnou celý skript.
Vysvětlení kódu: Tento jednoduchá kód vypíše do do divu s identifikátorem "vypis" obsah, který nese jednoduchá JavaScriptová funkce. 
V tomto případě text "Obsah textu...".

Představte si, že by jste do HTML kódu vložili obsah skriptu, který má například sto řádků. Nevýhoda tohoto způsobu je, že je nepřehledný a navíc je kapacitně až moc veliký. Dalším dobrým důvodem, proč nepoužívat takový způsob je ochrana skriptů vůči napadení hackerským útokem.

 

Spolupráce JavaScriptu s ostatními jazyky

JavaScript je skvělým kooperátorem ve spolupráci se značkovacím jazykem HTML. Díky JavaScriptu lze přidat do webové stránky interaktivní prvky, pro které není potřeba aktualizovat stránky. Jak již bylo zmíněno, JavaScript není spuštěn na serveru, ale jen v prohlížeči uživatele. Proto se díky JavaScriptu může interaktivita webu (zajímavé náročnější pohyblivé efekty, nebo interní manipulace se stránkou) projevit bez "refreshe" webové stránky.

JavaScriptHTMLOOPFunkce
Syntaxe JavaScriptu
Cookies
V souladu s vaším potvrzením používáme cookies soubory, abychom Vám mohli nabídnout co nejvhodnější obsah.
Zpět nahoru